25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-15)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)
25.3. Huse, garager og andre bygninger. (2016-02-12)

- Solfangere til havebrug.

- Beskyttelsesrum.

- Læskure til dyr.

- Cykelskure.

- Læskure til markedspladser.

- Carporte.

- Skure [byggeri].

- Bygninger.

- Bungalower.

- Kabiner til sprøjtemaling.

- Strandhytter.

- Prøverum.

- Telefonbokse.

- Understøtninger til at bære kabler.

- Gravkældre.

- Vandtårne.

- Bygninger [transportable].

- Krypter.

- Kanalsluser.

- Garager.

- Gasbeholdere.

- Lader.

- Hangarer.

- Huse.

- Sendermaster.

- Mausolæer.

- Monumenter.

- Vindmøller.

- Telefonnicher.

- Skøjtebaner [konstruktioner].

- Pavilloner [byggeri].

- Bropiller.

- Svømmebassiner [stationære].

- Broer [bygge- og anlægsarbejde].

- Hønsehuse.

- Master.

- Drivhuse.

- Siloer.

- Solarier.

- Terrasser.

- Postkasser.

- Gravsten.

- Sarkofager.

- Bådehuse.

- Oppustelige stortelte.

- Elmaster.

- Servicestationer.

- Teaterscener.

- Kabiner [skilderhuse].

- Kolumbarier.

- Skure til skraldebøtter.

- Tankstationer.

- Pontonbroer.

- Gangbroer.

- Kiosker.

- Fortøjningspiller.

- Læskure.

- Skure.

- Telefonbokse.

- Bomhuse.

- Aviskasser.

- Beskyttende læskure til byggematerialer.

- Duc d'alber (strukturer).

- Solarier (konstruktion).

- Yurt-telte.

- Legehuse.

- Markiser.

- Læskure til busstoppesteder.

- Vinterhaver.

- Udstillingsstande.

- Udsigtspavilloner.

- Bærbare kabiner.

- Offentlige toiletter.

- Platforme.

- Byggeskure.

- Sommerhuse.

- Læskure i moduler.

- Pergolaer.

- Kraftværker [sol-/vindenergi].

- Læskure til tankstationer.

- Broer [bygge- og anlægsarbejde] (del af -).

- Miniaturebygninger [undtagen legetøj].

- Overdækninger til servicestationer.

- Huse (del af -).

- Servicestationer til cykler (del af -).

- Huse, garager og andre bygninger.

- Bygninger.

- Andre bygninger.

- Båse.

- Broer.

- Kabiner.

- Hytter.

- Pavillioner.

- Elmaster.

- Baner [konstruktioner].

- Læskure.

- Stadioner.

- Scener.

- Stationer.

- Tårne.

- Cykelbokse.

- Byggevirksomhed.

- Sammenklappelige konstruktioner.

- Fordelingsboks.

- Flydende benzinstationer.

- Grillhuse.

- Haller.

- Fritidshus.

- Hotelværelser.

- Vandbassiner (kurbade).

- Oppustelige bygninger.

- Flerfamiliehuse.

- Præfabrikerede bygninger.

- Værelser.

- Servicestationer til cykler.

- Enfamiliehuse.

- Stalde til dyr.

- Afskærmning til svømmebassiner.

- Svømmebassiner.

- Teknikcenter.

- Bro.

- Bygningsfacader.

- Begravelsesanlæg.

- Kompostsiloer.

- Platforme til direkte opfyldning til underjordiske brændstoflagertanke.

- Indtastningsfelt.

- Flydende platforme opdræt af blød- og skaldyr.

- Udekøkkener.

- Platforme.

- Legehuse for børn.

- Bolig.

- Rygekabiner.

- Sommerhuse.

- Turistinformationskontor.

- Tårne til vindmøller.

- Vaskeanlæg til motorkøretøjer.

- Flydende boliger.

- Flydende platforme.

- Platforme, flydende og/eller til nedsænkning, til muslingeopdræt.

- Flydende strukturer til fortøjning af både.

- Haveskure.

- Nakkestøtte til svømmebassiner.

- Håndbetjente styrekonsoller til overgangsbroer.

- Platformkonsoller.

- Skure til beskyttelse af rejsende.

- Sportshaller.

- Verandaer.

- Vaskerum.

- Lysthuse.

- Stationær grill.

- Busholdepladser.

- Carporte.

- Beboelsescontainere.

- Haller til arrangementer.

- Kraftværker.

- Pyramider.

- Sportsfaciliteter.

- Markiser til sporvognsstoppesteder.

- Videokonferencebåse.