- Akkordeoner.

- Tangentinstrumenter.

- Klaviaturer til musikinstrumenter.

- Koncertinaer.

- Harmonier.

- Orgler.

- Pedaler til musikinstrumenter.

- Klaverer.

- Mekaniske klaverer.

- Orgelregistre.

- Klangbunde til klaverer.

- Tangenter til musikinstrumenter.

- Orgelpiber.

- Akkordeoner (del af -).

- Klaviarinstrumenter.

- Tastaturinstrumenter (elektriske).

- Tastaturinstrumenter (elektroniske - ).

- Elektriske klaverer.

- Synthesizere.

- Taster.

- Styreenheder til tastaturer.

- Klaviaturer.

- Lokalisatorer til klaviaturer.