- Kanttrimmere.

- Landbrugsmaskiner.

- Kartoffeloptagere [maskiner].

- Tærskemaskiner.

- Radrensere.

- Selvbindere.

- Plove.

- Kalkspredere [landbrug].

- Halmsnittere [maskiner].

- Aftopningsmaskiner til rodfrugter.

- Gødningsspredere.

- Gyllespredere.

- Stenfjerningsmaskiner til korn.

- Damptørremaskiner [landbrug].

- Høvendere [maskiner].

- Slåmaskiner [landbrug].

- Røgdesinfektionsapparater til behandling af planter.

- Korntørringsanlæg [maskiner].

- Maskiner til kornseparation.

- Knive til halmsnittere.

- Halmsnittere.

- Harver [landbrugsmaskiner].

- Plovskær.

- Stubkultivatorer (Maskindrevne -).

- Plantemaskiner.

- River [maskiner].

- Priklemaskiner.

- Tromler (Mark-) [maskiner].

- Lugemaskiner.

- Ukrudtsharver [landbrug].

- Såmaskiner.

- Plovskær.

- Svovlemaskiner [landbrug].

- Malkemaskiner.

- Roesnittere [maskiner].

- Maskiner til kemisk behandling af planter.

- Roeoptagere [maskiner].

- Plove til vinmarker.

- Mejetærskere og selvbindere.

- Foderpresser.

- Plæneklippere.

- Plæneluftere.

- Meje- og bindemaskiner.

- Såmaskiner.

- Dozere til trærydning.

- Robotplæneklippere.

- Automatiske vandingsanlæg til planter.

- Plæneklippere (del af -).

- Dozere til trærydning (del af -).

- Landbrugsmaskiner (del af -).

- Harver [landbrugsmaskiner] (del af -).

- Landbrugsmaskiner.

- Huse til landbrugsmaskiner.

- Kultivatorer [landbrug].

- Tørremaskiner [landbrug].

- Befugtningsapparater [landbrug].

- Separatorer [landbrug].

- Varmeanordninger [landbrug].

- Vandingsmaskiner (robot- ) [landbrug].

- Vandingsmaskiner [landbrug].

- Kasse til kværn til haveaffald.

- Beklædninger til jorbearbejdningsredskaber.

- Apparat til fremme af planters vækst.

- Jordfræsere.

- Landbrugsapparater.

- Kompostbeholdere.

- Kultivatorer.

- Foderhøstere.

- Slåmaskiner.

- Beholder til såmaskine.

- Sprøjtearme til behandling af landbrugsafgrøder.

- Strøanordninger.

- Dampbehandlingsanlæg.

- Høstmaskiner.

- Ballepressere.