24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)
24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)
24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)
24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)
24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)
24.2. Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug. (2016-02-15)

- Udskylningsapparater til indsprøjtninger.

- Dilatorer [instrumenter til medicinsk brug].

- Kanyler.

- Nåle til medicinske formål.

- Destillerkolber.

- Tandlægeapparater til at holde patientens mund åben.

- Injektionsslanger.

- Kirurgiske instrumenter.

- Pipetter til medicinsk brug og laboratorieformål.

- Operationsknive.

- Smeltedigler til laboratoriebrug.

- Curetter [til medicinsk brug].

- Cystoskoper.

- Tandlægetænger.

- Tandlægeinstrumenter.

- Vatpinde til podninger.

- Sprøjtespidser.

- Reagensglas.

- Tænger.

- Gastroskoper.

- Medicininjektorer.

- Instrumenter til kastration.

- Laboratorier (Håndbetjente instrumenter og -redskaber til -).

- Lancetter.

- Laryngoskoper.

- Håndbetjente instrumenter til medicinsk brug.

- Medicinske instrumenter.

- Spejle til læger og tandlæger.

- Pipetter.

- Vaskeflasker til laboratoriebrug.

- Blodprøveapparater.

- Sårhager.

- Skalpeller.

- Sprøjter (Medicinske -).

- Laboratoriehæverter.

- Sonder til medicinsk brug.

- Spatler til tandlægebrug.

- Specula (spejle til brug for læger).

- Pulsmålere.

- Stetoskoper.

- Dropslanger.

- Medicinske glødjern.

- Trepaner [kirurgi].

- Trokarter.

- Urometre.

- Kæder til kælvende kvæg.

- Tandudtrækkere.

- Slibehjul til tandlægebrug.

- Ørerensere til medicinsk brug.

- Iltmasker.

- Arterieklemmer.

- Save til kirurgiske formål.

- Blodsænkning (Udstyr til beregning af -).

- Øresprøjter.

- Køleslanger til laboratoriebrug.

- Apparater til måling af blodtryk.

- Brystpumper til mødre der ammer.

- Glasvarer til laboratoriebrug.

- Måleglas.

- Operationsklemmer.

- Instrumenter og redskaber til medicinsk eller laboratoriediagnosticering.

- Operationssakse.

- Akupunkturinstrumenter.

- Mortere [til laboratorier].

- Akupunkturnåle.

- Gua sha-skrabere.

- Instrumenter til moxibustion.

- Kanyler.

- Destillationsudstyr til lægebrug.

- Endoskoper.

- Ansigtsmasker.

- Kirurgiske hæftemaskiner.

- Hætteglas.

- Sårhager.

- Instrumenter og redskaber til medicinsk eller laboratoriediagnosticering (del af -).

- Teststrimler til medicinske formål eller laboratorieformål.

- Pipetter (del af -).

- Medicinske instrumenter (del af -).

- Medicinske instrumenter (del af -).

- Kirurgiske instrumenter (del af -).

- Katetre.

- Subkutane kanyler.

- Medicinske instrumenter, instrumenter og redskaber til laboratoriebrug.

- Stabiliserings- og ledeplader til interokklusale optagelser.

- Multi-lancetindretninger.

- Aktuatorer til multilancetformede hulstikningsanordninger.

- Indikatorer til multi-lancetindretninger.

- Multilancetformede indsatser til hulstikningsanordninger.

- Automatiske eksterne defibrillatorer.

- Eksterne defibrillatorer.

- Sugeblæsere.

- Injektionsudstyr.

- Kirugiske hæftemaskiner.

- Blandingsbeholdere.

- Etuier til brystpumper.

- Kanylesæt.

- Kanylesæt bestående af kanyler og trokarer.

- Beholder til vaginal spekulum.

- Kirurgiske instrumenter.

- Anordninger til testning og/eller behandling af ører.

- Anordninger til behandling af insektstik.

- Anordninger til øreskylning.

- Anordninger til observation af ansigtshud.

- Anordninger til fiksering af katetre.

- Fikseringsanordninger til rør (lægevirksomhed).

- Tænger til implantation.

- Beholdere til injektorer.

- Injektorblokke.

- Medicinsk båndstrammer.

- Instrumenter til måling af puls.

- Skafter til medicinske instrumenter.

- Hæftetænger.

- Stent-vægstrukturer.

- Stetoskopvarmer.

- Sprøjtepumper.

- Sprøjter til implantering af mikrochips i dyr.

- Analytisk testbærer.

- Klemmer til antikrampeslynger.

- Slynger mod kramper.

- Udstyr til blodprøvetagning.

- Apparater til måling af blodsukker.

- Boroskoper.

- Beholdere til opsamling af sårekssudat.

- Prøveglas til kemiske reagenser.

- Kontrolanordninger til endoskoper.

- Odontologiske instrumenter.

- Instrumenter (indkæg) til tandlægebrug.

- Odontologiske sprøjter.

- Indretning til fiksering af epidural katetre.

- Dentale håndstykker.

- Håndstykker til medicinske stråleapparater.

- Forstøver til inhalationsterapi og del heraf.

- Injektorer.

- Numeriske tastaturer til medicinske infusionspumper.

- Masker til aerosolterapi.

- Medicinske infusionspumper.

- Medicinsk værktøj.

- Adaptere til mundstykker.

- Multi-klemmer til laboratorieglasvarer og -reaktionsbeholdere.

- Næsedilatorer.

- Nasale systemer.

- anordninger til nasal vaccination.

- Orale / nasale kanyleforbindelser.

- Holdeanordninger til fødselshjælp.

- Sæt af redskaber til tandlægebrug, der kan sættes i det samme skaft.

- Kirurgiske redskaber.

- Kanyler.

- Terapeutiske instrumenter.

- Trokarbeskyttelsesanordninger.

- Vaginalsonder til stimulering.

- Ventiler til aerosolterapi.

- Bueformede holdere til dentale artikulatorer.

- Brystpumper.

- Kateterkonnektorer.

- Klemmer til thoraxdræn.

- Tænger til anvendelse ved biopsi.

- Klemmer til oftalmologisk mikrokirurgi.

- Betjeningshåndtag til mælkepumpe.

- Defibrillatorer.

- Holdere til dentale artikulatorer.

- Positionsbestemmelsesanordninger til dentale artikulationsstifter.

- Odontologiske sugekanyler.

- Anordninger til sikring af kanyler til blodårer.

- Doseringssprøjter.

- Tragtafdækninger til brystpumper.

- Håndtag til kirurgiske instrumenter.

- Hovedbeklædning til nasale masker.

- Implanterbar anordning, som giver adgang til det centrale venesystem.

- Indføringsskinner (spatler).

- Afdrypningsflader.

- Mikromanipulatorer til øjenkirurgi.

- Blandeudstyr.

- Anordninger til dentalmateriale.

- Indretninger til retraktion af munden.

- Okklusale anordninger.

- Oftalmoskoper.

- Modsatrettede underlagsplader til tandmodeller.

- Værktøj til fjernelse af parasitter.

- Forbindelsesstik til et rør til kunstig insemination.

- Læseenhed til graviditetstest.

- Graviditetsteststrimler.

- Proktoskop.

- Reprocessorer.

- Etuier til hypodermiske nåle.

- Stimulatorer.

- Kirurgiske afdækningsstykker.

- Sutter til dosering af medicin.

- Dilatorer til skinneben.

- Apparat til træning af tungen.

- Knapper til tracheostomi.

- Klemmer til ultralydssonder.

- Ultralydssonder.

- Adaptere til hætteglas.

- Analysesæt.

- Systemer til påføring af medicinske og dentale materialer.

- Apparater til brystundersøgelse.

- Kolonitællere.

- Lamper til odontologiske formål.

- Sugepumper til medicinske formål.

- Nåle-sikkerhedsudstyr.

- Applikatorer til ægceller.

- Trykmålere.

- Reaktorer.

- Blodtryksmålere.

- Sprøjtecylindre.

- Stempler til kanyler.

- Anordninger til terapeutiske formål.

- Trakeostomislanger.

- Blodbeholdere.

- Cytometre.

- Mikroflowkanalchips.

- Mundstykker.

- Næsesugere.

- Forstøvere.

- Kanylemuffer.

- Okklusionsindretninger.

- Osteotomer.

- Multiwell-plader til PCR.

- Reagensholdere.

- Respiratorapparater.

- Skalpelblade.

- Test- og indsamlingsudstyr.

- Vaskulære prøvningsanordninger.

- Veterinærmedicinske instrumenter.