25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-12)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-08)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-04)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-03)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-03)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)
25.2. Præfabrikerede eller forud samlede byggedele. (2016-02-02)

- Dæksler til nedgangsbrønde.

- Skorstenshætter.

- Vindueskarme.

- Solsejl.

- Rækværk.

- Balustrader.

- Barrierer.

- Autoværn til veje.

- Jernbanebomme.

- Nedløbsbrønde.

- Kælderbokse (pengeskabe).

- Skorstenshætter.

- Bygningsskeletter.

- Mistbænke [havebrug].

- Vinduesrammer.

- Skorstene til bygninger.

- Skærme til væksthuse.

- Skillevægge [byggeri].

- Hegn.

- Søjler [byggeri].

- Bygningsdele (Præfabrikerede eller forud samlede -).

- Forsatsvinduer.

- Gesimser [byggeri].

- Sidehængslede vinduer.

- Landpiller til broer.

- Brolægning.

- Domer.

- Vinduer.

- Brystværn.

- Gitre [bygningsdele].

- Jalousier [udendørs].

- Lameller til persienner.

- Justeringsenheder til lameller til persienner.

- Kuppellygter.

- Overliggere.

- Kvistvinduer.

- Gelændere.

- Baldakiner til døre.

- Palisader.

- Indvendige skillevægge.

- Parketgulve.

- Lofter.

- Gulve.

- Porte.

- Døre.

- Dørtrin.

- Persienner [udendørs].

- Tagbeklædning.

- Korsbomme.

- Tremmeværk.

- Mosaikvinduer.

- Skodder.

- Minetømmer.

- Affaldsskakter.

- Halvrunde vinduer over døre.

- Sluseporte.

- Skorstenspibe.

- Forsænkede lofter.

- Dørkarme.

- Dørpaneler.

- Elevatordøre.

- Butiksskodder.

- Sokler til master.

- Ventilationsskodder.

- Blomsterkasser [udendørs].

- Sikkerhedsindretninger til kloakker.

- Snehegn [til tagbeklædning].

- Gelændere.

- Sokler til master.

- Kummer [murværk].

- Dørkarme.

- Blomsterkasser [murværk].

- Franske døre.

- Jernbaneoverskæringsbomme.

- Riste til nedløbsbrønde.

- Autoværn til veje.

- Elevatordøre.

- Skillevægge.

- Minetømmer [minedrift].

- Nedgangsbrønde.

- Vindueskarme.

- Ovenlysvinduer.

- Stenvinduer.

- Flisebelægning.

- Vinduessprosser.

- Træbeskyttelse.

- Trådkasser.

- Gitterplader til græsplæner.

- Kunstgræsfliser.

- Fremspring.

- Læskærme (bygning).

- Vindturbiner (konstruktion).

- Foldedøre.

- Døre (del af -).

- Ventilationssten.

- Hvælvinger.

- Balkoner.

- Hulkeler til lofter.

- Barrierer til kontrol af menneskemængder.

- Vægpaneler.

- Afdækninger til rørledninger.

- Paneler med ornamenter.

- Garagedøre.

- Beklædningsblokke.

- Terrassedøre.

- Rullejalousier.

- Fodpaneler.

- Koldbænke.

- Porte (del af -).

- Skillevægge (del af -).

- Rækværk (del af -).

- Støttebarrierer [udendørs].

- Dørpaneler (del af -).

- Hegn (del af -).

- Skorstene til bygninger (del af -).

- Garagedøre (del af -).

- Skodder (del af -).

- Kælderbokse (pengeskabe) (del af -).

- Mosaikvinduer (del af -).

- Lofter (del af -).

- Persienner (del af -).

- Vinduer (del af -).

- Indgangsafdækninger.

- Præfabrikerede eller forud samlede byggedele.

- Kælderbokse (pengeskabe).

- Justeringsenheder.

- Fundamenter [bygninger].

- Bygningsdele.

- Skorstene.

- Søjler.

- Autoværn.

- Autoværn til veje.

- Formonterede bygningselementer.

- Præfabrikerede bygningdele.

- Skodder.

- Vægge.

- Adgangsporte.

- Indgangslemme.

- Tagsten.

- Karmprofiler til vinduer og døre.

- Byggeelementer til diger til forsvar mod havet.

- Moduler til byggeri.

- Bygningsstrukturer.

- Dækelement.

- Dæklister til gulvbeklædning.

- Rammer til hulmure.

- Nedfaldsrør af plastic.

- Hjørnelister til tagbeklædning.

- Beklædningselementer.

- Dørkarmprofil.

- Spærrebom.

- Elektriske hegn.

- Elementer til vindueskarme.

- Fasadeprofiler.

- Vindskeder.

- Elementer til hegn.

- Endeafdækning.

- Inddækninger til røgkanaler.

- Gulvplanker.

- Gulvbelægning.

- Gulvpaneler.

- Gulvbelægning.

- Gitterriste.

- Fanglister til grus.

- Kabinetter til byggenheder.

- Indvendige beklædningspaneler.

- Sammensatte lister til tagbeklædning.

- Gitterhegn.

- Linkkoblinger.

- Positioneringsplatforme.

- Lameller.

- Rammeprofiler til vinduer og døre.

- Multifunktionelle støtteanordninger.

- Skillevægge.

- Profiler til låse.

- Kørebanepaneler.

- Taggennemføringer.

- Tagkonstruktioner.

- Tagdækningsmateriale.

- Tagkupler.

- Sikkerhedskroge til tagværk.

- Noprede baner.

- Skydedørsprofiler.

- Støjabsorberende overflader.

- Opviklemekanismer til gjorde til rullejalousier.

- Komponenter til listesystemer.

- Vægstænger og dele hertil.

- Køkkenvaske.

- Vinduesbeklædning.

- Vinduesprofiler.

- Rullegardiner.

- Dørmåtter fremstillet af kokosfibre viklet med rustfri ståltråd.

- Tagbeklædning med fastgørelsesanordninger.

- Støjbarrierer.

- Gelænderstolper.

- Pæle til markering af parkeringsforbud.

- Byggeblokke.

- Loftspaneler.

- Beholdere til affald (gadeudstyr).

- Hundeparking.

- Element til køleskabsdør.

- Elementer til jernbaneoverkørsler.

- Dele til finish.

- Afdækning til gulvafløb.

- Vægtfordelere til gulve.

- Bomme til gangstier.

- Markeringspæle til haven.

- Holde-/støtteanordninger til loftsbjælker i bygninger.

- Bjælkeknæ.

- Skridsikre trappekanter.

- Skilteholdere.

- Indhegninger til legepladser.

- Lofttrækstænger.

- Præfabrikerede listeprofiler.

- Præfabrikerede bygningsdele.

- Profiler til bærestænger til oprullelige markiser.

- Beskyttelseshegn til byggepladser.

- Rækværk.

- Sten til skrænter.

- Komponenter til tagbelægningssystem.

- Tagplader.

- Dele til hegn.

- Bygningsprofiler.

- Skærme til kontrol af solanlæg.

- Sneglehegn.

- Hegn til spædbørn.

- Gademøbler.

- Vippeporte.

- Vinylbelægninger til gulve og/eller vægge.

- Sikkerhedsgitre til vinduer.

- Forankringsudstyr til forsænkede lofter.

- Forbindelseselementer til hegn.

- Moduler til bygninger.

- Kanter til svømmebassiner.

- Dørbeklædninger.

- Indledende/afsluttende del af indgangspartier.

- Holdere til platforme.

- Armaturer til byggeelementer.

- Støtteanordninger til gulve.

- Billedrammeklammer til fastgørelse.

- Skydedørsrammer.

- Gavle (til huse).

- Murkasser med flere kanaler.

- Stakitpæle.

- Brystningsgelænder.

- Stolper.

- Låsprofiler.

- Retikelafdækninger.

- Autoværn til vejkanter.

- Tagvinduer.

- Overdækninger til svømmebade.

- System, som giver sporvogne mulighed for at passere.

- Selektive passager til bus.

- Separationsblokke.

- Rækværk til trapper.

- Undergulve.

- Drejemaster.

- Teleskopholdere.

- Separationsenheder til trafikken.

- Gitterværk.

- Tremmeværkselementer.

- Sammensatte moduler.

- Holdere til afspærringer.

- Plisségardiner.

- Profiler til døre.

- Beskyttelsesbarrierer.

- Vejbarrierer.

- Sikkerhedsporte.

- Skydedøre.

- Konsoller til dørsystemer i hangarer.

- Sålbænke.

- Betonelementer.

- Mandehuller.