- Tandbroer.

- Tandproteser.

- Kunstige tænder.

- Kunstige lemmer.

- Stifter til kunstige tænder.

- Protetik.

- Glasøjne.

- Tandfastgørelsesudstyr.

- Kirurgiske søm.

- Protetik (del af -).

- Tandimplantater.

- Tandproteser.

- Prostetiske artikler.

- Stentsaftryk.

- Kunstige knogleerstatningsmaterialer.

- Implantater.

- Intraokulære implantater.

- Intraokulære linseimplantater.

- Medicinske implantater.

- Udvidelsesanordninger til kliniske kroner.

- Bakker til tandproteser.

- Hornhindeimplantater.

- Ortopædiske implantater.

- Sammensatte ortopædiske knogleblokke.

- Brystproteser.

- Medicinske knogleplader.

- Udstyr til fiksering af knogleplader.

- Knogleplader.