- Redningsnet.

- Redningsslidsker.

- Redningskranse.

- Redningsbælter.

- Sikkerhedsseler til sæder i køretøjer.

- Dykkerklokker.

- Ansigtsskærme.

- Redningsveste.

- Svejsemasker.

- Beskyttende ansigtsmasker.

- Respirationsmasker.

- Faldskærme.

- Redningsudstyr til brug under vandet.

- Næsefiltre mod støv.

- Sikkerhedsseler.

- Gasmasker.

- Udstyr til beskyttelse mod røntgenstråler.

- Redningsnet.

- Redningsposer til transport af personer.

- Respirationsmasker.

- Sprængmåtter.

- Flydende barrierer til forebyggelse olieforurening.

- Flydeanordninger.

- Tandbeskyttere.

- Fastspændingsanordninger.

- Sikkerhedsseler.

- Respirationsmasker (del af -).

- Sikkerhedsseler (del af -).

- Respirationsmasker (del af -).

- Høreværn.

- Høreværn (del af -).

- Respirationsmasker (del af -).

- Faldskærme (del af -).

- Redningsudstyr (del af -).

- Støvmasker.

- Eksplosionsbeskyttede kabinetter.

- Anordninger til beskyttelse mod sprængninger.

- Net til beskyttelse mod sprængninger.

- Støvfiltre.

- Oversvømmelseshindrende spærringer.

- Anordninger til forebyggelse af uheld.

- Anordninger til beskyttelse mod stråling.

- Redningsudstyr.

- Udstyr til forebyggelse af uheld.

- Redningsudstyr.

- Redningsanordninger.

- Flydende barrierer.

- Gangbroer/passager til redningsformål.

- Sikkerhedsseler til luftfartøjer og rumfartøjer.

- Sikkerhedsseler til befordringsmidler til brug på land.

- Sikkerhedsseler til skibe og både.

- Brystbeskyttere.

- Støvfiltre.

- Udstyr til beskyttelse mod elektrosmog.

- Filter til udåndingsventiler til åndedrætsmasker.

- Masker.

- Beskyttelsesanordninger.

- Beskyttelseselementer.

- Beskyttelsesanordninger.

- Beskyttelsesanordninger.

- Åndedrætsfiltre til mennesker.

- Sikkerhedsudstyr til anvendelse på både.

- Sikkerhedsmærker.

- Spændeanordninger til liner.

- Automatiske bælter til sæder.

- Nødhjælpssæt til biler.

- Tasker med sikkerheds- og førstehjælpsudstyr til motorkøretøjer.

- Bokse til sikkerhedssystem til automatisk åbning af reservefaldskærm.

- Maskiner til fjernelse af miner.

- Filtre til udåndingsventiler.

- Styreanordninger til sikkerhedsseler.

- Tandbeskyttere.

- Beskyttelsesmaterialer.

- Beskyttelsesstrimler.

- Respirationsmasker med ventil.

- Sikkerhedsgribestænger.

- Sikkerhedsafskærmninger.

- Airbags.

- Backupapparater.

- Beskyttelse til pyrotekniske strammere (den nederste del af bæltet) i køretøjer.

- Greb til beskyttelsesskærme.

- Hovedbeklædning til masker.

- Nasale masker.

- Beskyttelsesmasker.

- Flytbare anordninger til elektromagnetisk afskærmning.

- Beskyttelsesdel til spænder til sikkerhedsseler.

- Nødåndedrætsapparater.