24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2016-02-15)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2016-01-25)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2016-01-13)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)
24.1. Apparater og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier. (2015-12-02)

- Partikelacceleratorer.

- Blodprøveapparater.

- Bedøvelse [Apparater til -].

- Desinfektion af lokaler [Udstyr til -].

- Audiometre.

- Autoklaver [til medicinsk brug].

- Øjenundersøgelse [Apparater og udstyr til -].

- Kuvøser til spædbørn.

- Afslapningsapparater til medicinsk brug.

- Tandlægeapparater [faststående].

- Kompressionsdiafragmer [Røntgenapparatur].

- Diatermiapparater.

- Tandlægebor.

- Sygehuse (Faststående apparater og udstyr til -).

- Bestrålingsapparater.

- Laboratorier (Faststående apparater og udstyr til -).

- Ultraviolette lamper til medicinske formål.

- Medicinske apparater og udstyr [faststående].

- Læger (Faststående apparater og udstyr til -).

- Mikrotomer.

- Ilttelte.

- Ozonapparater til medicinsk brug.

- Sprøjtepistoler til tandlægebrug.

- Spytsugere til tandlægebrug.

- Røntgenapparater.

- Røntgenrør.

- Genoplivningsapparater.

- Steriliseringsapparater til medicinske formål.

- Svedeapparater til medicinsk brug.

- Apparater til ureteromi.

- Vibratorer til tandlægebrug.

- Desinficerings- og steriliseringsrum.

- Bedøvelsesmasker.

- Insufflationsapparater til pneumothorax.

- Massespektrografer.

- Operationsborde.

- Varmebehandling (Apparater til -) [medicinsk udstyr].

- Blodtransfusions- og -prøvetagningsapparater.

- Kromatografer.

- Diagnosticering (Apparater og installationer til medicinsk eller laboratorie-).

- Træningsudstyr til handicappede.

- Fysioterapeutiske apparater.

- Spirometre til medicinske formål.

- Steriliserings- og desinfektionskamre.

- Inkubatorer [medicinske apparater].

- Apparater til medicinsk genoptræning.

- Behandlingsudstyr med ultraviolet stråling.

- Spirekasser.

- Bestrålingsapparater til medicinske formål.

- Medicinske apparater og udstyr [faststående] (del af -).

- Røntgenapparater (del af -).

- Hjælpemidler til handicappede (del af -).

- Aspiratorer (del af -).

- Katodestrålerør.

- Fast apparatur og udstyr til brug for læger, hospitaler og laboratorier.

- Spytsugere.

- Apparater til lysbehandling.

- Bakkeholdere.

- Aspiratorer.

- Hjerteudstyr.

- Hjælpemidler til handicappede.

- Kuvøser.

- Mikrobor til kirurgi.

- Operationsstole.

- Operationsstole.

- Apparatur til prøvetagning.

- Apparatur til hudbehandling.

- Steriliseringsapparater.

- Prøveapparater.

- Terapiapparater.

- Tilbehør til apparat til lægehjælp.

- Apparater til stimulering af venesystemet.

- Apparater til stimulering af nervesystemet.

- Apparter med vægte til analyse af kropsfedt.

- Kapillarenheder.

- Indretninger til fjernovervågning af hjerteaktivitet.

- Betjeningspaneler og/eller displays til medicinske anordninger.

- Blokke til dyrkningsbeholdere.

- Tandlægeudstyr.

- Elektrokardiografer.

- Elektroforesekassetter.

- Endotrakeale slanger.

- Fodbehandlingsudstyr.

- Udstyr til sundhedsvæsenet.

- Varmeskabe.

- Anordninger til ophængning af intravenøst udstyr.

- Analyseapparater til laboratoriebrug.

- Laboratorieapparater.

- Måleapparater til et ultralydsdiagnoseapparat.

- Målere til integrerede diagnostiske testsystemer.

- Iltapparater.

- Fysiologiske vaskeanordninger.

- Pipetteholdere.

- Pipetteholdere.

- Bærbare læsere af eksternt onkologisk dosimeter.

- Næseudsugningssonder.

- Udstyr til rehabilitering.

- Apparatur til undersøgelse af prøver.

- Apparater til behandling af hud.

- Borde til radiologiske undersøgelser.

- Behandlingsmåtter til akupressur.

- Behandlingsapparater til endoskop.

- Apparater med ultraviolet stråling.

- Behandlingsapparater med ultraviolet lys.

- Røntgenapparater.

- Apparater og udstyr til levering af lægemidler til en patient.

- Automatiske urinsamlere.

- Biokemiske analyseapparater (del af -).

- Bioenergiske oscillationssystemer.

- Kliniske systemer til forvaltning af lægemidler og foder.

- Barselssenge.

- Arbejdsstationer til systemer for tandlaboratorier.

- Redskaber til elektromedicinsk ultralydsudstyr til maxillofacial anvendelse.

- Diagnostiske instrumenter og apparater.

- Dialyseapparater.

- Desinfektionsapparater.

- Anordninger til simulering af tusmørke/daggry.

- Adapterblokke til varmeplader til laboratorievarmeplader.

- Redskaber til elektromedicinsk ultralydsudstyr til behandling af sår på huden.

- Indsatser til adapterblokke til varmeplader til laboratoriebrug.

- intraorale kameraer.

- Måleapparater til et ultralydsdiagnoseapparat.

- Medicinsk udstyr og laboratorieudstyr.

- Medicinske apparater.

- Medicinske billeddataoptagere.

- Medicinske robotter (del af).

- Monitorer til overvågning af medicinadministrering.

- Mikrokalorimetriske well-plader.

- Iltkoncentrator til inhalation og kosmetisk behandling.

- Polimerizzatori.

- Efterfyldningssæt til en ortopædisk anordning.

- Afskærmningselementer.

- Sorteringsenheder til medicinske billeddataoptagere.

- Kirurgisk udstyr.

- Ultralydsapparater til odontologiske formål.

- Anordning til vibrationsterapi.

- Udsugningsudstyr til flygtige stoffer.

- Røntgenapparater til medicinsk behandling.

- Anatomiske sensorer.

- Apparater til måling af høretab.

- Apparater til behandling af muskler.

- Rør til spytsugere.

- Fødestole.

- Kropsfedt-analyseapparater.

- Steriliseringsapparater til sutteflasker.

- Patroner til respiratorapparater.

- Kasser til doseringsapparater.

- Gynäkologische Untersuchungsstühle.

- Beholdere til kemiske formål.

- Stativer til cluster-rør.

- Beholdere til medicinsk brug.

- Kappe til panel til hospitalsstue.

- Anordninger til udstrømning af flygtige stoffer.

- Indretninger til måling af hjertefrekvens.

- Anordninger til opvarmning af kroppen.

- Diagnostiske apparater til medicinske formål.

- Digitale radiografiske kassetter.

- Dilatorer.

- Modtagestationer til kassetter med radiografiske billeder.

- Elektriske dampsterilisatorer.

- Apparat til elektrisk stimulering.

- Undersøgelsesbrikse.

- Laboratoriegasbrændere.

- Hjertelydsmaskiner.

- Hydroterapiapparater [medicinske apparater].

- Serumholdere.

- Insulinpumper.

- Medicinske apparater.

- Medicinsk behandlingsenhed.

- Muskelstimulatorer.

- NMR-udstyr.

- Maskiner til positronemissionstomografi.

- Apparater til styring af kompressionen af dynamiske madrasser.

- Pulsgenerator.

- Genoptræningsudstyr.

- Udstyr til prøveudtagning.

- Sensorchips til biokemiske analysatorer.

- Beholdere til prøver.

- Diffusorer.

- Opvaskemaskine til vask af medicinske og kirurgiske instrumenter.

- Hagestøtter.

- Kuldebehandlingsapparater.

- Varmeplader til laboratorier.

- Masker til respiratorer.

- Medicinske anordninger til ultralydsundersøgelse.

- Undersøgelsesbrikse.

- Næsegrænseflader.

- Anordninger til lagring og udsendelse af ilt.

- Røntgenapparater til tandbehandling.

- Kirurgiske bakker.

- Anordninger til terapeutiske formål.

- Monitorer til overvågning af livstegn.

- Biokemiske analyseapparater.

- Kliniske analyseapparater.

- Kontrolenheder til medicinsk behandling.

- Varmebehandlingsanordninger.

- Holdere til medicinsk ultralydsudstyr.

- Larynxmasker.

- Overvågningsapparater til medicinske formål.

- Medicinsk ultralydsudstyr.

- Patientmonitorer.

- Terapiudstyr.

- Røntgenbilledsystemer.