23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-03)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-02-02)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-01-21)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-01-20)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-01-20)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-01-14)
23.1. Udstyr til distribution af væsker. (2016-01-14)

- Adaptere til rørsamlinger.

- Apparater til blødgøring af vand.

- Sprinklere til vanding.

- Hanehuse.

- Hydranter.

- Sprøjtehindrende dyser til vandhaner.

- Håndtag til vandhaner.

- Sugekurve.

- Trykreduktionsventiler til gas.

- Væskedistributionsudstyr.

- Bundstykker til vandhaner.

- Vandfiltre.

- Drikkefontæner.

- Gas (Apparater til forsyning af -).

- Tagrendetude.

- Rørsamlinger.

- Reduktionsventiler til rørsamlinger.

- Tilslutninger til bøjelige rørledninger (Forlænger-).

- Tappe og haner.

- Spiralrør [dele af apparater].

- Sifoner til dekantering af væsker.

- Plænevandere.

- Rør [beton- eller cement-].

- Slanger.

- Stive rørledninger.

- Ventiler [haner].

- Gadespringvand.

- Tagrender.

- Tanke til væsker og gas.

- Haner.

- Dyser til vandslanger.

- Brandhaner.

- Dyser til brandslanger.

- Gasflasker (Tilslutninger til-).

- Vandkraftregulatorer.

- Blandingsbatterier.

- Brandslanger.

- Kakkelovnsrør.

- Sikkerhedsventiler til cisterner.

- Stigborde.

- Pakkede rør- og pladesamlinger.

- Bladriste til nedløbsrør.

- Kontrolhåndtag til vandhaner.

- Vandhaner.

- Forbindelsesstykker til rør.

- Pakningsringe til rør og rørledninger.

- Slamtanke.

- Haner og stophaner.

- Termostatstyrede blandingsbatterier.

- Dyser.

- Anordninger til vandrensning.

- Haveslanger.

- Vandingsanlæg.

- Haner (del af -).

- Sprøjtetanke.

- Stophaner.

- Vandbeholdere.

- Vandtanke.

- Tagrender.

- Sprays til vaske.

- Tappe og haner (del af -).

- Vandspredere til køkkenvaske.

- Sprinklere til vanding (del af -).

- Apparater til blødgøring af vand (del af -).

- Blandingsbatterier (del af -).

- Tagrender (del af -).

- Tanke til væsker (del af -).

- Forbindelsesstykker til rør (del af -).

- Vandpumper.

- Udstyr til distribution af væsker og luftarter.

- Cisterner [til fordeling af væske].

- Forbindelsesanordninger [til fordeling af væske].

- Kontroludstyr [til fordeling af væske].

- Afvandingsrender.

- Afløbssystemer.

- Filtre til væsker.

- Fontæner [til fordeling af væske].

- Gasflasker.

- Gasbeholdere.

- Kunstvandingskanaler.

- Kunstvandingssystemer.

- Brændstoftanke (væske).

- Dyser (til fordeling af væske).

- Dyser til vandhaner.

- Rør [til fordeling af væske].

- Trykforsænkere [til fordeling af væske].

- Renseapparater (væske).

- Sikkerhedsventiler [til fordeling af væske].

- Tanke til væsker.

- Rør [til fordeling af væske].

- Apparater til gasforsyning.

- Anordninger til vanding af planter.

- Tilbagestrømningsventiler.

- Kuglehaner.

- Samlere.

- Komponenter til rørarmatur.

- Skærme til komprimerings- og tømningstanke.

- Tanke til komprimering og tømning.

- Rør- og slangekoblinger.

- Doseringsanordninger til dosering af faste eller flydende stoffer.

- Dræningskomponenter.

- Afløbssier.

- Ekspansionsventiler.

- Fyldningssystemer til cisterner.

- Filteranordning.

- Filterdæksler.

- Filtre.

- Dele til rørinstallationer.

- Dispensere til væskeprodukter.

- Beholdere til brændstof.

- Dæksler til brændstoftanke.

- Nedløb.

- Forstærkninger.

- Håndholdte væskedispensere.

- Håndtag til ventiler.

- Håndtagsmekanisme til væskedistributionsudstyr.

- Bokse til vandslanger.

- Pistoler til vanding.

- Slangebokse.

- Slanger.

- Beholdere til spildevandssystemer.

- Kontrolbeholdere til opsamling af væsker.

- Styreaparater til vandingsanordninger.

- Leddele til væskestyringsapparater.

- Anordninger til bladbeskæring.

- Væskespredere.

- Dyseringe.

- Dyser.

- Styreaparater til vandingsanordninger (del af).

- Pakningsringe til rør.

- Rørisolering.

- Rørprofiler.

- Rørophæng.

- Sanitetsinstallationer.

- Gasrensningsanlæg.

- Sanitetsarmatur (haner).

- Tætningsanordninger.

- Forseglinger.

- Forstøvere.

- Tanke.

- Beholdere til væsker.

- Koblingstang til rør.

- Forstøvere.

- Vandforstøvere.

- Vandledningsanordninger.

- Adaptere til forgrening af slanger.

- Selvklæbende filtre.

- Luft/gas-blandingsenheder.

- Biologiske filterelementer.

- Vandplaner.

- Nedgravede beholdere.

- Kander til væskerensning.

- Styreenheder til væskereguleringsventiler.

- Kronedyser.

- Udstyr til spredning af mikroskopiske vanddråber.

- Nedløbsrør til regnvand.

- Ledningsadaptere.

- Regnvandsafløb (del til ).

- Tappesystemer.

- Forbindelseselementer til væsker.

- Anlæg til væskedistribution.

- Beholdere til dosering af væsker.

- Varmtvandsbeholdere.

- Doseringsapparater til væske.

- Væskeseparatorer.

- Doseringsenheder til desinfektion af drikkevand.

- Ramper til spredning af mikroskopiske vanddråber.

- Rørstudse til mikrodråbevandforstøvere og manchetter hertil.

- Beklædningdele til indsugningsåbning til bassinskummer.

- Afstandsholdere til rør.

- Rør.

- Forfiltre.

- Forstærkningsnet til fleksible slanger, ikke af metal.

- Flytbare vandtanke til vandautomater.

- Afløbsrør.

- Pakninger.

- Brøndbund.

- Dæksler til vandlåse.

- Forstøveranordninger.

- Sprøjteredskaber.

- Bassiner til rensningsanlæg.

- Rørstudse til mikrodråbevandforstøvere og manchetter hertil.

- Ventiler.

- Vanddispenser- og -dosimeterudstyr til infusioner, opløselige varer og lignende.

- Beslag til vandfiltre.

- Apparater til vandbehandling.

- Nedløbsrør.

- Vandingsindretninger.

- Koldtvandssystemer.

- Blænder til dyser (til fordeling af væske).

- Afdækninger til tagrender.

- Diffusorer.

- Flanger til forgrening i hydrauliske net.

- Væskepakninger.

- Indretninger til flytning af væsker.

- Fontæner.

- brændstofdøre.

- Hydrauliske sikkerhedsapparater til væskekredsløb.

- Vippetapnøgler til ventiler.

- Væsketragte til kanalisering af væsker.

- Rørklemmer.

- Rørsamlinger.

- Regnvandsbeholdere til opsamling af regnvand.

- Reservoirer.

- Filterringe.

- Kar til vandopsamling.

- Vandautomater.

- Automatiske sprøjteanordninger.

- Håndhjul (til ventiler).

- Slangestik.

- Hydrualiske reguleringsventiler.

- Installationer til svømmebassiner.

- Tanke til afløbsvand.

- Vandudløb.

- Gasregulatorer.

- Ventiler med aktuatorer.

- Vandfilterenheder.

- Vandslanger.