1. Næringsmidler

2. Beklædningsgenstande og sy- og besætningsartikler til beklædning

3. Varer til rejsebrug, etuier, parasoller og varer til personlig brug (ikke indeholdt i andre klasser)

4. Børstenbindervarer

5. Tekstilmetervarer, folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer

6. Møbler og andre boligudstyrsartikler

7. Husholdningsartikler (ikke indeholdt i andre klasser)

8. Værktøj og isenkramvarer

9. Emballage og beholdere til transport eller håndtering af varer

10. Ure og andre måleinstrumenter, instrumenter til kontrol og signalgivning

11. Udsmykningsartikler

12. Transportmidler og hejseapparater

13. Udstyr til produktion, distribution og transformation af elektricitet

14. Udstyr til optagelse og gengivelse af data, telekommunikationsudstyr

15. Maskiner (ikke indeholdt i andre klasser)

16. Fotografiske, kinematografiske og optiske artikler

17. Musikinstrumenter

18. Trykkeri - og kontormaskiner.

19. Papirhandlervarer og kontorartikler, materialer til brug for kunstnere og til undervisning

20. Udstyr til salg og reklame, skilte

21. Varer til spil, leg og sport, telte

22. Våben, pyrotekniske artikler, tilbehør til jagt, fiskeri og udryddelse af skadedyr

23. Udstyr til distribution af væsker, sanitets-, opvarmnings-, ventilations- og luftkonditioneringsudstyr, fast brændsel

24. Medicinal- og laboratorieudstyr

25. Bygninger og byggeelementer

26. Belysningsapparatur

27. Tobak og artikler for rygere

28. Farmaceutiske og kosmetiske produkter, toiletartikler og -apparater

29. Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand, til beskyttelse mod og redning i tilfælde af ulykker

30. Artikler og udstyr til pleje og behandling af dyr

31. Maskiner og andet udstyr til tilberedning af mad og drikke (Ikke indeholdt i andre klasser)

32. Grafiske symboler og logoer, overflademønstre, ornamenter