29.1. Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand. (2016-01-20)

- Branddaskere.

- Skumslukkere [brandslukning].

- Ildslukningsapparater.

- Redskaber og udstyr til brandbekæmpelse.

- Tilbageslagssikringer.

- Pumper til ildslukning.

- Tanke til ildslukning.

- Ildslukningsapparater (del af -).

- Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand.

- Redskaber til brandbekæmpelse.

- Udstyr til brandbekæmpelse.

- Brandbarrierer.

- Frontpaneler til betjenings- og kontroltavler til brandbekæmpelsesudstyr og særlig til brandslukningskøretøjer.

- Ildslukningsapparater.