- Minevogne.

- Bogier til jernbanevogne.

- Smørekopper til jernbanevogne.

- Vognkasser til jernbanevogne ....

- Lokomotivskorstene.

- Troljer til jernbanevedligeholdelsesarbejde.

- Svævebaner.

- Lokomotiver.

- Løbebrætter til togvogne.

- Enskinnebaner (monorails) [transport].

- Vognbunde til jernbanevogne.

- Døre til jernbanevogne.

- Dampregulatorer til lokomotiver.

- Hjul til skinnekøretøjer.

- Bremsegruskasser til lokomotiver eller sporvogne.

- Ophæng til jernbanevogne.

- Kulvogne.

- Sporvogne.

- Jernbanevogne.

- Kabiner til svævebaner.

- Godsvogne.

- Buffere [til togvogne].

- Gnistskærme til lokomotiver.

- Bagagehylder til jernbanevogne.

- Harmonikabælge [overgang mellem jernbanevogne].

- Skinnekøretøjer.

- Jernbanevogne.

- Kølevogne [på skinner].

- Tankvogne [på skinner].

- Kølevogne [på skinner].

- Tankvogne [på skinner].

- Lokomotiver og kørende materiel til jernbaner og alle andre skinnekøretøjer.

- Kørende materiel til jernbaner.

- Førerhuse til lokomotiver.

- Tog.

- Restaurationsvogn.

- Karrosserier til jernbanevogne.

- Jernbanekøretøjer.